De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank
» Categorie: Diversen  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
ImageMagick installatie Redhat, Centos en Fedora Artikel beoordeeld 3.1/5.0
# yum install gcc php-devel php-pear# yum install ImageMagick ImageMagick-devel# pecl install imagick # echo "extension=imagick.so" > /etc/php.d/imagick.ini# service httpd reload
Installatie GD in Redhat, Centos en Fedora Artikel beoordeeld 3.1/5.0
# yum --enablerepo=epel install php-mcrypt # yum --enablerepo=epel install gd gd-devel php-gd# service httpd restart