De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

IPv6 uitschakelen in Fedora 17 en 18

Oplossing Open het bestand /etc/sysctl.conf in een editor bijvoorbeeld VI.

# sudo vi /etc/sysctl.conf

Voeg deze 2 regels toe aan het bestand:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

En sla het op.
Voer onderstaande opdrachten uit.

# systemctl stop network.service
# systemctl start network.service
# systemctl status network.service
# ifconfig

Als het goed is zie je geen IPv6 meer in de resultaten staan.

Nu de hostfile (/etc/hosts) nog aanpassen:

Bijvoorbeeld met VI.
# sudo vi /etc/hosts

Zet een hashtag voor de volgende regel, deze wordt dan niet meer gelezen.

# ::1 localhost
Alles opslaan en bij de volgende boot is er geen IPv6 meer.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen DNS bind named (network unreachable)
Configureren netwerk statisch IP-adres Redhat, CentOs en Fedora
Firewall uitschakelen Centos 7
Serverinfo verbergen CentOS 7, Fedora 21, RedHat 7
Apache start en stopt - ISPconfig op CentOS 7 - execstop, failure, vlogger
Runlevel van 5 naar 3 Centos 7, Fedora, RedHat
Nvidia settings kan config niet opslaan
Firewall uitschakelen Centos 6
Nagios installeren op CentOS 7
Monitorix installeren op CentOs, Fedora en Redhat
Artikel details
Artikel ID: 173
Categorie: Linux
Zoekwoorden
Datum toegevoegd: 9-Apr-2013 09:19:31
Aantal bekeken: 788
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (34)

 
« Ga terug