De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

Monitorix installeren op CentOs, Fedora en Redhat

Oplossing

Monitorix is een tool die grafische overzichten maakt en deze elke 60 seconden update, simpel te installeren, en duidelijk in gebruik.

Deze zit in de EPEL release, dus deze moet wel zijn geïnstalleerd. Om deze onder CentOs, Fedora of Redhat te installeren, voer uit:

# yum --enablerepo=epel -y install monitorix

Nu moeten we deze nog configureren, dat doen we als volgt:

Eerst openen we de config in VI

# vi /etc/monitorix/monitorix.conf

 

# regel 6: geef hier de naam van je server, of wat je maar wil
title =Monitorix

 

 
# regel 7: verander deze in je eigen server hostname
hostname = lsamb04.colani.nl

 

 
# regel 8: achtergrond kleur van de webpagina
theme_color = white
 

 

# regel 12: verander de snelheid naar bps (default is Bytes per/sec)
netstats_in_bps = y
 

 

# regel 26: verander als volgt: (waar je zelf de poort boven de 1024 kan kiezen, maar 8080 werkt prima)  Mocht je toch besluiten om een ander poort onder de 1024 te gebruiken moet je de volgende regel aan je firewall toevoegen: (iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080)
 
Nu verder op regel 26:
<httpd_builtin>
    enabled = y
    host =
    port = 8080
    user = nobody
    group = nobody
    log_file = /var/log/monitorix-httpd
   
# set permittion for admin site (de rechten wie wat kan zien)

    hosts_deny =all
    hosts_allow = 10.0.0.0/24
 
# Op regel 700 varander je de taal als je wil nog in nl
 
Nu kunnen we Monitorix starten:

# systemctl start monitorix

En ervoor zorgen dat deze bij een reboor ook meestart:
# systemctl enable monitorix

Heb je wijzigen in de config gemaakt, dat is een herstart van monitorix noodzakelijk, voer uit:

#systemctl restart monitorix

Of wat ik zelf meestal doe: (eerst stoppen, dan weer starten en de status opvragen)

# systemctl stop monitorix

# systemctl start monitorix

# systemctl status monitorix

Hierbij is er wel vanuit gegaan dat alle gegevens kunnen worden uitgelezen, en de juiste tools, hddtemp, sensors, smartmontools enz. zijn geïnstalleerd.

 

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Temperaruur van je server
Firewall uitschakelen Centos 7
Configureren netwerk statisch IP-adres Redhat, CentOs en Fedora
IPv6 uitschakelen in Fedora 17 en 18
Runlevel van 5 naar 3 Centos 7, Fedora, RedHat
Sensors uitlezen HP proliant in Centos
Serverinfo verbergen CentOS 7, Fedora 21, RedHat 7
Clamav instaleren
Apache start en stopt - ISPconfig op CentOS 7 - execstop, failure, vlogger
Installatie CSF firewall
Artikel details
Artikel ID: 334
Categorie: Statistieken - SEO
Zoekwoorden monitorix, server, monitor, belasting, temperatuur, lan, wan, ethernet, cpu, geheugen, processor, apache, mysql, statistiek, statistieken, temp
Datum toegevoegd: 12-Sep-2017 19:41:39
Aantal bekeken: 511
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (7)

 
« Ga terug