De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

Windows XP Services uitschakelen

Oplossing Windows XP heeft na installatie ongeveer tachtig services die op elke pc ongemerkt op de achtergrond draaien, er kan veel prestatiewinst behaald worden door alle overbodige services uit te schakelen.
Hier de hele lijst met overbodige services:
Deze kun je uitschakelen omdat je er normaal gesproken niets aan hebt.

Ga naar het menu 'Start', selecteer 'Uitvoeren' en type in het invoerveld 'SERVICES.MSC'. Het scherm dat nu wordt geopend laat een lijst zien met alle services die actief zijn en zijn uit te schakelen door erop te dubbelklikken met je muis. Uitschakelen van deze onnodige services kan 12 tot 70MB RAM vrijmaken (systeem afhankelijk).

Alerter: Hiermee kunnen geselecteerde gebruikers en computers bij beheerderssignalen worden gewaarschuwd. Als de service wordt gestopt, zullen programma's die gebruikmaken van beheerderssignalen deze niet ontvangen. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. - Uitschakelen

Automatische updates: Hiermee wordt het downloaden en de installatie van updates voor Windows ingeschakeld. Als deze service is uitgeschakeld, kan het onderdeel Automatische updates of de website van Windows Update niet op deze computer worden gebruikt. - Uitschakelen

ClipBook: Hiermee kan Plakboeken gegevens opslaan en deze delen met externe computers. Als de service wordt gestopt kan Plakboeken geen gegevens met externe computers delen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. - Uitschakelen

Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling: Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee het mogelijk is toepassingen te beheren in een omgeving met meerdere gebruikers. - Als je maar één gebruikersaccount gebruikt kan je deze service uitschakelen

Computer Browser: Hiermee wordt een bijgewerkte lijst met computers op het netwerk bijgehouden. De lijst wordt aan browsercomputers aangeboden. Als deze service is gestopt, wordt de lijst niet meer bijgehouden of bijgewerkt. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. - Als je geen netwerk gebruikt kan je deze service uitschakelen

Distributed Link Tracking Client: Hiermee worden koppelingen tussen NTFS-bestanden op een computer of tussen computers in een netwerkdomein onderhouden. - Als je geen NTFS gebruikt kan je deze service uitschakelen

Event Log: Hiermee kunnen gebeurtenisberichten die worden uitgegeven door programma's en onderdelen van Windows worden weergegeven in Logboeken. Deze service kan niet worden gestopt. - Uitschakelen

Help en ondersteuning: Hiermee kan Help en ondersteuning op deze computer worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, is Help en ondersteuning niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. - Als je geen gebruik maakt van 'Hulp op afstand' kan je deze service uitschakelen

Messenger: Hiermee worden berichten tussen clients en servers uitgewisseld die met behulp van de opdracht net send of de Alerter-service zijn gestart. Deze service is niet gerelateerd aan Windows Messenger. Als deze service is gestopt, zal de Alerter-service geen berichten verzenden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. - Deze service wordt gebruikt voor het versturen van berichtjes over het netwerk, het heeft dus niets te maken met MSN Messenger. Je kunt deze service in actie zien met het commando NET SEND 127.0.0.1 Welkom in een een commando venster of het venster Uitvoeren. Je ontvangt nu als het goed is een berichtje. Deze service kun je uit veiligheidsoverwegingen echter beter uitschakelen omdat deze service SPAM doorlaat.

Network DDE: Hiermee wordt netwerktransport en netwerkbeveiliging geboden voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) voor programma's die op dezelfde computer of verschillende computers worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, zijn DDE-transport en -beveiliging niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. - Uitschakelen

Network DDE DSDM: Hiermee worden gedeelde netwerkshares voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) beheerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de DDE-netwerkshares niet beschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. - Uitschakelen

Performance Logs and Alerts: Hiermee worden prestatiegegevens verzameld die zijn gebaseerd op voorgeconfigureerde schemaparameters. Vervolgens worden de gegevens naar een logboek geschreven of wordt een alarm geactiveerd. Als deze service wordt gestopt, worden er geen prestatiegegevens verzameld. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die expliciet van deze service afhankelijk zijn, niet starten. - Uitschakelen

Print Spooler: Hiermee worden bestanden in het geheugen geladen om later te worden afgedrukt. Als je geen printer hebt aangesloten kan je deze service uitschakelen

Protected Storage: Hiermee wordt beveiligde opslag voor vertrouwelijke gegevens, zoals persoonlijke sleutels, geboden om toegang door niet-gemachtigde services, processen of gebruikers te voorkomen. Met deze service kan Windows XP je wachtwoord en gebruikersnaam automatisch opslaan, het is aan te raden om deze service uit te schakelen

QoS RSVP: Hiermee wordt functionaliteit voor de configuratie van netwerksignalen en besturings van lokaal verkeer verkregen voor programma's en besturingshulpprogramma's die geschikt zijn voor QoS. - Deze overbodige service wordt door de meeste programma's geen gebruik van gemaakt, dus uitschakelen

Remote Access Auto Connection Manager: Hiermee wordt een verbinding gemaakt met een extern netwerk als een programma verwijst naar een extern(e) DNS- of NetBIOS-naam of -adres. - Als je gebruik maakt van een router of hardware gateway dan kan je hem echter uitschakelen

Routing and Remote Access: Hiermee worden routeringsservices aangeboden aan bedrijven in LAN- en WAN-omgevingen. - Als je niet inbelt op je PC kan je deze service uitschakelen

Security Center (SP2): Hiermee kunt u instellingen en configuraties van systeembeveiliging controleren. - De beveiliging van onze PC laten we liever niet aan Microsoft over dus kan je deze service uitschakelen

Server: Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het via het netwerk delen van bestanden, printers en named pipes voor deze computer. Als deze service is gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. - Deze service is alleen nodig bij een netwerk voor het delen van printers en bestanden, heb je geen netwerk dan kan je deze service uitschakelen

Service voor het rapporteren van fouten: Hiermee kunnen services en toepassingen die worden uitgevoerd in omgevingen die niet standaard zijn, fouten rapporteren. - Foutmeldingen aan Microsoft raporteren is totaal niet nodig dus deze service kan je uitschakelen

System Event Notification: Hiermee worden systeemgebeurtenissen, zoals Windows-aanmelding, netwerk- en energiegebeurtenissen getraceerd en worden abonnees van het COM+-gebeurtenissysteem gewaarschuwd als deze gebeurtenissen optreden. - Deze service wordt zelden gebruikt tenzij je een laptop hebt

Smart Card: Hiermee wordt de toegang tot een smartcard beheerd die in een smartcardlezer is geplaatst die aan de computer is gekoppeld. Als de service wordt gestopt, kunnen er geen smartcards worden gelezen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. - Uitschakelen

Windows Time: Zorgt voor de datum- en tijdsynchronisatie van alle clients en servers binnen het netwerk. Als de service is gestopt, is de datum- en tijdsynchronisatie onbeschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. - De klok loopt immers altijd goed dus kan je deze service uitschakelen
Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS): Hiermee worden services ten behoeve van netwerkadresomzetting, adressering, naamomzetting en/of preventie van onrechtmatige toegang geboden voor computers in thuis- of bedrijfsnetwerken. - Als je een andere Firewall gebruikt dan de standaard Windows Firewall kan je deze service uitschakelen

COM-service voor IMAPI CD-branders: Deze functie wordt gebruikt bij het branden van CD's vanuit de Windows Verkenner. Deze service staat standaard op automatisch. Heeft de PC geen CD-brander dan is deze service niet nodig. Gebruik je andere brandsoftware, dan is deze service overbodig en kan je deze uitschakelen

Helpsessiebeheer voor Extern Bureaublad: Hulp op afstand is meestral overbodig - uitschakelen

Indexing service: Indexeert de bestanden op de harde schijf waardoor het zoeken van een bestand sneller gaat. Deze service zorgt regelmatig voor een hoop ellende, vooral op de momenten dat de processorcapaciteit aangewent kan worden voor belangrijke zaken. Ook zonder indexering functioneert de PC prima, om snelheidswinst te behalen schakel je deze service uit.

NetMeeting Remote Desktop Sharing: Met behulp van NetMeeting kunnen andere computergebruikers via het netwerk het bureaublad (en dus tevens de PC) benaderen - uitschakelen

Performance Logs and Alerts: Log bestanden aanmaken voor de performance gaat ten koste van de performance... - uitschakelen

Protected Storage: Met deze service kunnen de wachtwoorden op een redelijke manier worden opgeslagen zodat ze niet elke keer handmatig ingevoert hoeven te worden. Naar mijn mening is dit niet echt veilig - uitschakelen

Telephony: Hiermee wordt ondersteuning geboden voor Telefoon-API (TAPI) voor programma's die telefoonapparaten zoals VOIP, Google Talk en op IP gebaseerde spraakverbindingen bestuurd op de lokale computer en, via het LAN, op servers die de service ook uitvoeren - uitschakelen

Remote Access Auto Connection Manager: Hiermee wordt een verbinding gemaakt met een extern netwerk als een programma verwijst naar een externe DNS- of NetBIOS-naam of -adres. Deze service is noodzakelijk voor het tot stand brengen van een verbinding met een extern netwerk (zoals een DNS-server), in de meeste gevallen niet nodig - uitschakelen

System Restore Service: Hiermee worden herstelfuncties voor het apparaat uitgevoerd.

Als u de service wilt stoppen, kunt u Systeemherstel uitschakelen in het tabblad Systeemherstel in Deze computer->Eigenschappen. Bij het uitschakelen verlies je eerder gemaakte herstelpunten. - uitschakelen

Wireless Zero Configuration-service: Configureert de 802.11-adapters automatisch. Heb je geen draadloze netwerkverbinding? Dan kan je deze service net zo goed uit zetten - uitschakelen.

WMI-prestatieadapter: Biedt informatie over het DLL-prestatiebestand van WMI High Performance-providers. - uitschakelen.

Een groot aantal services blijft hier onbehandeld, je kunt zelf nog eens gaan bekijken of uit de overige services nog wat winst te behalen valt. Het beste advies is wellicht deze ongewijzigd te laten staan.
Mocht er echter toch iets verkeerd gaan dan kan je nog altijd in de 'Veilige Modus' de services weer inschakelen door deze lijst opnieuw door te nemen.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Firewall uitschakelen Centos 6
IPv6 uitschakelen in Fedora 17 en 18
Firewall uitschakelen Centos 7
Configureren netwerk statisch IP-adres Redhat, CentOs en Fedora
DNS bind named (network unreachable)
Draadloos netwerk beveiligen
Hoe werkt Cloud computing?
NEWT Freeware 2000/XP
Uitschakelen Thema en Plugin editor in Wordpress
Wat doet een firewall?
Artikel details
Artikel ID: 144
Categorie: Windows
Zoekwoorden
Datum toegevoegd: 31-Jan-2003 12:21:05
Aantal bekeken: 873
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (25)

 
« Ga terug